Prej vitit 2007 kemi ecur me filozofinë: Suksesi i klientit, është edhe suksesi jonë. Kjo na ka mundësuar bashkëpunimin me liderat e industrisë së:

Ushqimit:

Përpunim mishi

Përpunim peshku

Qumësht dhe nënprodukte të tij

Bimë medicinale

Ujë

Mjaltë etj.

  • Kompani që punojnë me regjim përpunimi aktiv (Fason);

  • Industrisë së ndërtimit;

  • Zinxhirë marketesh;

  • Kompani shërbimesh etj.