MANAXHIM CILËSIE

Konsulencë për çertifikimin me ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, Hallall, Kosher, BRC, IFS, Markë CE etj.

Më shumë

MARKETING DHE PR

Krijim i imazhit të kompanisë me të gjithë elementët e saj të marketingut dhe përfaqësim lokal apo ndërkombëtar në panaire etj.

Më shumë

MANAXHIM BURIMESH NJERËZORE

Asistencë për rekrutim stafi, intervista pune, standardizim proçedurash pune, trajnime punonjësish, krijim sistemesh motivimi etj.

Më shumë

PLANE BIZNESI

Përgatitje planesh biznesi për aplikime për donacione dhe grante nga organizata si Ipard, AZHBR, SARED, AIDA etj.

Më shumë

RREGJISTRIMI I MARKËS

Rregjistrim i markës tregtare të kompanisë, në këtë mënyre kompania mbron pronën e saj dhe identifikohet në tregun e vet.

Më shumë