• Rekrutim
  • Headhunting;
  • Negocim;
  • Trajnim;
  • Sisteme Motivimi;
  • Sisteme Shpërblimi;
  • Sisteme Besnikërie;
  • Standardizim Proçedurash Pune;
  • Hartim CV dhe Letër motivimi për klientë individual etj