• Lobim;
  • Advokim;
  • Organizim Eventesh Profesionale;
  • Organizim Konferencash;
  • Organizim Seminaresh;
  • Organizim Tryezash të Rrumbullakëta;
  • Organizim Stendash për Panaire;
  • Kërkim Tregu;
  • Mystery Shopper;
  • Përgatitje Interaktive Prezantimesh Biznesi etj.